Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:04:07:20
Teplota [°C]:14.8
Vlhkost [%]:75.2
Tlak [hPa]:1008.5
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:04:04:53
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Nařízení č. 2/2009 krajské veterinární správy

Vyvěšeno: 17.04.09 (09:00) -- 31.12.09          

Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

č.j.KVSP/EPI/1026/2009

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČ: 65392213 (dále jen „KVSP"), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon"), rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona o ukončení

mimořádných veterinárních opatření obsažených v Nařízení č. 8/2008 ze dne 22.10.2008

Čl. 1
  1. Výše uvedeným právním předpisem nařídila KVSP mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí.
  2. Mimořádná veterinární opatření obsahovala povinnosti uložené chovatelům přežvýkavců, kteří svá zvířata chovají v uzavřeném pásmu. Tímto pásmem bylo stanoveno celé území Plzeňského kraje.
  3. Dne 05.03.2009 vydala Státní veterinární správa ČR pod č.j.: 2009/1044/SVS nařízení, obsahující mimořádná veterinární opatření, jimiž nařídila chovatelům skotu, ovcí a koz starších tří měsíců, chovaných jako hospodářská zvířata, povinné očkování proti této nákaze v uzavřeném pásmu. Jako uzavřené pásmo bylo určeno celé území České republiky.
  4. Vzhledem k tomu, že podmínky přesunu zvířat uvnitř uzavřeného pásma a mimo uzavřené pásmo jsou upraveny platnou legislativou, včetně vydávání veterinárních osvědčení, resp. zdravotních potvrzení a informací o potravinovém řetězci, rozhodla KVSP o ukončení výše uvedených mimořádných veterinárních opatření, nařízených pro území Plzeňského kraje.
Čl. 2

Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, u Krajského úřadu Plzeňského kraje a u všech obecních či městských úřadů, jejichž území se týká.

V Plzni dne 15.04.2009

MVDr. Richard Bílý v.r., ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8474x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.