Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:04:17:53
Teplota [°C]:14.7
Vlhkost [%]:75.5
Tlak [hPa]:1008.4
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:04:15:00
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Závěrečný účet obce Dlouhý Újezd za rok 2008

Vyvěšeno: 04.05.09 (09:00) -- 20.05.09          

Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd na svém zasedání dne 7.12.2007 odsouhlasilo rozpočet na rok 2008 se schodkem, který bude dofinancovány z vlastních zdrojů na výstavbu komunikace u hřiště.

 

Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2008
(údaje jsou v tis.Kč)
Třídy
Druh třídy
Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12. % plnění SR % plnění UR
1 - Daňové příjmy 2 500 960 3 460 3 509 140,36 101,42
2 - Nedaňové příjmy 453 154 607 612 135,10 100,82
3 - Kapitálové příjmy 450 -189 261 261 58,00 100,00
4 - Přijaté dotace 22 398 420 420 1 909,00 100,00
Příjmy celkem 3 425 1 323 4 748 4 802 140,20 101,14
5 - Běžné výdaje 2 387 946 3 333 3 273 110,80 100,00
6 - Kapitálové výdaje 2 000 283 2 283 2 283 114,82 100,00
Výdaje celkem 4 387 1 229 5 616 5 556 126,67 83,98
Saldu příjmu - výdajů -962 94 -870 -754 78,38 86,70
8 - Financování  
Přijaté úvěry a půjčky  
Splátky úvěru  
Fond rezerv  
Fondy-ostatní  
Prostředky minulých let 962 -94 870 754 78,38 86,70
Financování celkem 962 -94 870 754 78,38 86,70
Přebytek(-),ztráta(+)  

Obec hospodařila v roce 2008 v souladu se schváleným rozpočtem, respektive v souladu s rozpočtem jehož změny schválilo OZ v rozpočtových opatřeních v přebytku.

Rozpočtové opatření č.1 přijato na zasedání OZ dne 30.06.2008 změny k 01.07.2008
Rozpočtové opatření č.2 přijato na zasedání OZ dne 07.11.2008 změny k 08.11.2008
Rozpočtové opatření č.3 přijato na zasedání OZ dne 22.12.2008 změny k 23.12.2008

 
Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2008 a jejich čerpání:
Položka UZ text skutečnost čerpání
1124   Příspěvek KU obci 8 200 8 200
4116 13101 Veřejně prosp. práce ÚP 80 600 80 600
4122   Příspěvek KU hasiči 1 025 1 025
4111 98193 Volby kraje 30 000 30 000
Celkem:   419 825 419 825

Příspěvky ze státního rozpočtu byly 100% vyčerpány.

Obecní zastupitelstvo v roce 2008 dle schváleného rozpočtu a rozpočtových změn poskytlo finanční příspěvky těmto organizacím:

SPARTA Dlouhý Újezd: 89 332 Kč na zajištění chodu klubu
Záchranná služba Tachov: 12 045 Kč na rychlou záchranní službu
MKS Tachov: 1 059 Kč na propagaci regionu
Včelaři: 1 705 Kč příspěvek svazů
Zdravotně postižený: 500 Kč příspěvek
Lučina: 3 530 Kč příspěvek
Zlatá cesta: 334 Kč příspěvek
Celkem: 108 505 Kč příspěvky organizacím

Finanční prostředky v roce 2008 vykazují pokles o 756 467,02 Kč, z důvodu dofinancování místní komunikace u hřiště v této výši. Předpoklad v rozpočtu dofinancování byl 962 000 Kč.

Na konci roku 2008 je zůstatek na bankovním účtu 1 962 241,09 Kč.

Závazky ke konci roku jsou jen z faktur za rok 2008, které přišli v roce 2009 ve výši 116 803,95 Kč.

Pohledávky ve výši 624 233 Kč tvoří 600 000 Kč pohledávka, která je vymáhaná soudem. Ostatní část tvoří provozní pohledávky pronájmu a občanů.

Přezkoumání hospodaření obce Dlouhý Újezd:

Obec Dlouhý Újezd na základě zákona o obcích požádala dne 15.4.2008 o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 odbor kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Přezkoumání provedly pani Bc. Radka Sebránková vedoucí a kontroloři Jiřina Lišková, Vendula Vajnarová, Ing. Magdalena Baumová dne 24.3.2009 s následujícím závěrem: bez výhrad.

Závěr:

Závěrem lze konstatovat, že obec Dlouhý Újezd v roce 2008 hospodařila se schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem, jehož změny schválilo OZ při provádění rozpočtových opatření, a byl proti rozpočtu schodek znížen. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěné nedostatky.

Z uvedeného důvodu lze hospodaření obce ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb. v platném znění, za rok 2008 schválit bez výhrad.

Přílohy:
  • Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
  • Výkaz Fin2-112M/výkaz 40/ - k nahlédnutí na OÚ
  • Úč OÚPO 3-02/rozvaha-výkaz 60/ - k nahlédnutí na OÚ
  • Úč OÚPO 5-02/příloha-výkaz 62/ - k nahlédnutí na OÚ
Verze pro tisk          Zobrazeno: 8404x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.