Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:30:10
Teplota [°C]:14.2
Vlhkost [%]:76.6
Tlak [hPa]:1008.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:29:58
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Návrh rozpočtu na rok 2010

Vyvěšeno: 24.11.09 (09:00) -- 08.12.09          

Obec Dlouhý Újezd

IČO: 00573761

 

I. Rozpočtové příjmy
Paragraf
a
Položka
b
Text návrh rozpočtu
1
změny návrhu
2
0000  
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 550 000  
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 450 000  
0000 1113 Daň z přijmu fyz. osob z kap. výnosů 50 000  
0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 760 000  
0000 1211 Daň z přidaná hodnoty 1 100 000  
0000 1337 Poplatek za Iikvidaci komunálního odpadu 220 000  
0000 1341 Poplatek ze psů 5 000  
0000 1361 Správní poplatky 5 000  
0000 1511 Dan z nemovitostí 150 000  
0000 4112 NI př.transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozp. 0  
0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám souh. dotv 9 000  
0000 4116 Ost. NI pf.transfer. ze státního rozp. 0  
0000 ****   3 299 000  
2310 Pitná voda  
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 225 000  
2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 90 000  
2310 ****   315 000  
3392 Zájmová činnost v kultuře  
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejích čás 30 000  
3392 ****   30 000  
3612 Bytové hospodářství  
3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0  
3612 ****   0  
3613 Nebytové hospodářství  
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 78 000  
3613 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 000  
3613 ****   100 000  
3619 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst  
3619 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 14 760  
3619 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000  
3619 ****   39 760  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
3639 3111 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 1 000  
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0  
3639 ****   1 000  
6171 Činnost místní správy  
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0  
6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 240  
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000  
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0  
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10 000  
6171 ****   28 240  
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací  
6310 2141 Příjmy z úroku 20 000  
6310 ****   20 000  
Celkem  

3 833 000

 

 
II. Rozpočtové výdaje
Paragraf
a
Položka
b
Text návrh rozpočtu
1
změny návrhu
2
2144 Ostatní služby  
2144 5154 Elektrická energie 0  
2144 ****   0  
2212 Silnice  
2212 5169 Nákup ostatních služeb 45 000  
2212 ****   45 000  
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací  
2219 5171 výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrz 30 000  
2219 ****   30 000  
2221 Provoz veřejné silniční dopravy  
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 000  
2221 ****   10 000  
2310 Pitná voda  
2310 5139 Nákup materiálu j.n. 0  
2310 5154 Elektrická energie 4 000  
2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000  
2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 10 000  
2310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 125 600  
2310 6121 Budovy, haly a stavby 0  
2310 ****   179 600  
2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly  
2321 5169 Nákup ostatních služeb 0  
2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udr 10 000  
2321 ****   10 000  
3111 Předškolní zařízení  
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 26 000  
3111 ****   26 000  
3113 Základní školy  
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 235 000  
3113 ****   235 000  
3314 Činnosti knihovnická  
3314 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000  
3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 000  
3314 ****   10 000  
3319 Ost. záležitosti kultury  
3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000  
3319 5492 Dary obyvatelstvu 16 000  
3319 ****   26 000  
3392 Zájmová činnost v kultuře  
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000  
3392 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000  
3392 5153 Plyn 200 688  
3392 5154 Elektrická energie 59 000  
3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000  
3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000  
3392 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 25 000  
3392 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000  
3392 6121 Budovy, haly a stavby 0  
3392 ****   354 688  
3419 Ost. tělovýchovná činnost  
3419 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 42 000  
3419 ****   42 000  
3513 Lékařská služba první pomoci  
3513 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 0  
3513 5229 Ost.neinv.trarisf. nezisk. a podob.organ. 15 000  
3513 ****   15 000  
3612 Bytové hospodářství  
3612 5153 Plyn 1 200  
3612 5154 Elektrická energie 22 000  
3612 ****   23 200  
3631 Veřejné osvětlení  
3631 5154 Elektrická energie 52 000  
3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000  
3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 10 000  
3631 ****   67 000  
3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí  
3633 6121 Budovy, haly a stavby 1 947 000  
3633 ****   1 947 000  
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.  
3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000  
3639 ****   2 000  
3721 Sběr a a odvoz nebezpečných odpadů  
3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 000  
3721 ****   30 000  
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadu  
3722 5169 Nákup ostatních služeb 280 000  
3722 ****   280 000  
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů  
3723 5169 Nákup ostatních služeb 70 000  
3723 ****   70 000  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000  
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000  
3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 000  
3745 5171 Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údrž. 0  
3745 ****   31 000  
5512 Požární ochrana - dobr. část  
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0  
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000  
5512 5153 Plyn 6 800  
5512 5154 Elektrická energie 6 000  
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000  
5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 000  
5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž 4 000  
5512 ****   27 800  
6112 Zastupitelstva obcí  
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obci a krajů 524 748  
6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 97 932  
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni 47 232  
6112 ****   669 912  
6114 Volby do parlamentu ČR  
6114 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000  
6114 ****   18 000  
6171 Činnost místní správy  
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 124 800  
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 230 000  
6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 78 000  
6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištěni 35 000  
6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 4 000  
6171 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 000  
6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 12 000  
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0  
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000  
6171 5161 Služby pošt 4 000  
6171 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikací 40 000  
6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000  
6171 5165 Nájemné za půdu 1 500  
6171 5166 Výdaje na dodav. pořízeni informaci 6 000  
6171 5167 Služby školeni a vzdělávání 3 000  
6171 5169 Nákup ostatních služeb 25 000  
6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a podprogramů 10 000  
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000  
6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštěni 3 000  
6171 5182 Poskytované zálohy vlastni pokladně 0  
6171 5194 Věcné dary 0  
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000  
6171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 3 000  
6171 5339 Neinv. přisp. ostatním PO 3 000  
6171 5361 Nákup kolků 1 500  
6171 5362 Platby dani a poplatků st. rozpočtu 10 000  
6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000  
6171 ****   646 800  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované  
6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 000  
6320 ****   35 000  
6402 Finanční vypořádáni minulých let  
6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000  
6402 ****   2 000  
Celkem   4 833 000  

 

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8519x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.