Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:10:33:59
Teplota [°C]:-0.9
Vlhkost [%]:87.2
Tlak [hPa]:1010.7
Rychl. větru [m/s]:2.6
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:10:33:46
Stav:100 %
Dnes je 16.01.2022
Ctirad

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Vyvěšeno: 20.02.13 (09:00) -- 07.03.13          

V soulasu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Dlouhý Újezd Výroční zpávu o poskytování informací za rok 2012.

 1. počet písemně podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: podaných žádostí: 0, rozhodnutí o odmítnutí: 0
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování zákona: v průběhu roku 2010 poskytla starostka Obecního úřadu Dlouhý Újezd a členové Zastupitelstva obce Dlouhý Újeud velké množství ústních a telefonických informací, pořízení kopii obecně závazných vyhlášek obce, kopírování listin a dalších informací osobám, které o to požádaly. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákoném termínu.
 6. Doručeno č.j. Obsah dopisu Vyřízeno - jak Dne -inform.
  10.4.2012 74/2012 Odstranění trvalé závady - oprava vodovodu
  p. Chejnovský 
  Projednáno na zasedání ZO dne 18.6.2012, žadatel přítomen 12.9.2012
  písemně 
  18.6.2012 Nemá/předáno ZO Petice občanů - zařazení střelnice pro palné zbraně do nového ÚPO
  p. Křížek 
  Projednáno na zasedání ZO 18.6.2012, střelnice nezařazena do ÚPO 18.6.2012
  odpověď ústně na ZO 
  10.9.2012 257/2012 Odvolání proti prodeji p.p.č. 3710
  p. Novák 
  Proběhlo místní šetření, projednáno na ZO 29.10.2012
  písemně 
  17.9.2012 266/2012 Koupě pozemku p.č. 1491
  p. Křížek 
  Projednáno na zasedání ZO 26.10.2012, žadatel přítomen 26.10.2012
  16.10.2012 305/2012 Oznámení o kontrole a poučení
  MV Nad Štolou 
  Kontrola provedena 7.11.2012, protokol o kontrole 20.12.2012 Převedeno do roku 2013
  18.10.2012 310/2012 Vyřešení topení v KD: byt
  restaurace p. Zeman 
  Projednáno na zasedání ZO 26.10.2012
  písemně 

v Dlouhém Újezdě 18.2.2013

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9102x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 17:23 12.01.