Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:02:39:45
Teplota [°C]:23.4
Vlhkost [%]:67.6
Tlak [hPa]:1004.2
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:02:38:47
Stav:100 %
Dnes je 16.07.2024
Luboš

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 15.12.2021 (č. 21/2021)

Vyvěšeno: 16.12.21 (15:22) -- 01.01.22          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 15.12.2021 (č. 21/2021):

Usnesení č. 21/21/1 - ZO určuje pro veřejné zasedání dne 15.12.2021 zapisovatelkou *** a ověřovateli zápisu *** a ***.
Usnesení č. 21/21/2 - ZO schvaluje přidání dalšího bodu do programu veřejného zasedání č. 21/2021.
Usnesení č. 21/21/3 - ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 21/2021.
Usnesení č. 21/21/4 - ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2022 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení; příjmy ve výši 7.100.000,- Kč, výdaje ve výši 14.000.000,-Kč, financování ve výši 6.900.000,-Kč. Rozpočet schvaluje jako schodkový. Schodek bude financován z úspor minulých let.
Usnesení č. 21/21/5 - ZO dále stanovuje, že starosta obce může za období mezi zasedáními zastupitelstva obce schválit rozpočtová opatření max. do výše 1 000 000 Kč příjmů a max. do výše 1 000 000 Kč výdajů. Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny.
Usnesení č. 21/21/6 - ZO schvaluje střednědobý výhled na léta 2023-2024 ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 21/21/7 - ZO pověřuje starostu obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021; rozpočtová opatření je možné učinit pouze za účelem splnění platebních povinností vyplývajících z dříve sjednaných závazků  nebo z obecně závazných právních předpisů či uložených podle obecně závazných předpisů a dále k provedení výdajů nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce a obecního úřadu nebo zabránění škodám; učiněná rozpočtová opatření budou s odůvodněním předložena na vědomí zastupitelstvu obce  na prvním zasedání zastupitelstva obce konaném v roce 2022.
Usnesení č. 21/21/8 - ZO schvaluje plán inventarizace obce s přílohami.
Usnesení č. 21/21/9 - ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Usnesení č. 21/21/10 - ZO schvaluje cenu vodného ve výši 22 Kč vč. DPH a cenu stočného ve výši 9 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 21/21/11 - ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s firmou HOKAR, spol. s r.o. (se sídlem Předenice 63, 33209 Štěnovice, IČO: 45354456) na projekt Modernizace vodojemu a rekonstrukce akumulačních nádrží vodojemu Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 21/21/12 - ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 17.5.2005 s firmou IGRO s.r.o. (se sídlem Studánka 166, 34701 Tachov, IČO: ) na svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Usnesení č. 21/21/13 - ZO  souhlasí s umístěním kanalizační přípojky k č.p. 52 na p.p.č. 1339/1 v k.ú. Dlouhý Újezd a schvaluje uzavření  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ***** v zastoupení projektantem ***** na umístění kanalizační přípojky z nově budované domovní ČOV  do stávající kanalizace.
Usnesení č. 21/21/14 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
 

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9082x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 11:04 11.07.