Obec Dlouhý Újezd

Úvodní stránka > Úřední deska > 2021 > Podrobnosti záznamu

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd č. 17/2021

Vyvěšeno: 12.04.21 (17:20) -- 19.04.21          

Místo konání: sál kulturního domu

Doba konání:  pondělí 19.4.2021 od 18 hodin

Navržený program:

 • kontrola usnesení a zápisu z veřejného zasedání ze dne 15.2.2021
 • DT vodohospodářské infrastruktury 2021 - Modernizace vodojemu 1. část
 • DT odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 - Modernizace vodojemu 2. část
 • Modernizace vodojemu - výběrové řízení
 • DT Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDH
 • smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (výsadba stromů)
 • dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (vybavení pro spolkovou činnost a JSDH)
 • dotace na veřejně prospěšné práce (Úřad práce)
 • aktualizace Strategického plánu rozvoje obce
 • DT Program rozvoje venkova ČR
 • smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (GasNet, s.r.o. na p.p.č. 1656 v k.ú. Dlouhý Újezd)
 • vydání Změny č.1 územního plánu obce Dlouhý Újezd
 • prodej částí p.p.č. 1326/10 v k.ú. Dlouhý Újezd
 • rozpočtové opatření č. 1/2021
 • inventarizační zpráva
 • žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
 • žádost o poskytnutí účelové dotace (TJ Sparta Dlouhý Újezd z.s.)
 • různé
 • diskuze
Datum vytvoření předlohy k tisku: 16:53:50 22.06.21
Původní odkaz: dlouhyujezd.cz/?udz=725&n=1&sn=2021
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd