Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:21:30:03
Teplota [°C]:12.9
Vlhkost [%]:62.7
Tlak [hPa]:1007.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:21:29:47
Stav:68.8 %
Dnes je 12.06.2024
Antonie

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 29.9.2021 (č. 19/2021)

Vyvěšeno: 25.11.21 (18:58) -- 11.12.21          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 29.9.2021 (č. 19/2021):

Usnesení č. 21/19/1 - ZO určuje pro veřejné zasedání dne 29.9.2021 zapisovatelkou *** a ověřovateli zápisu *** a ***.
Usnesení č. 21/19/2 - ZO schvaluje přidání dalšího bodu do programu veřejného zasedání č. 19/2021.
Usnesení č. 21/19/3 - ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 19/2021.
Usnesení č. 21/19/4 - ZO schvaluje smlouvu č. 1220-2021-504204 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru (stavby) "Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd" a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 21/19/5 - ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu s Lučina-Studánka spol. s r.o. (IČ: 62619527) ohledně vyjmutí p.p.č. 1524 a 1566 v k.ú. Dlouhý Újezd z pachtu dle článku IV. bodu 4 smlouvy a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Usnesení č. 21/19/6 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Usnesení č. 21/19/7 - ZO  schvaluje zahájení výběrového řízení na pořízení traktoru.

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 5190x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:44 10.06.